ul. Stanisława Staszica 6 lok. 04, 25-008 Kielce | tel. 605 729 912

Atopowe zapalenie skóry

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową, zapalną chorobą skóry, która dotyczy naskórka i skóry właściwej. Cechuje się silnym świądem, typowym umiejscowieniem i charakterystyczną morfologią zmian, współistniejącą z innymi chorobami atopowymi u chorego lub jego rodziny.

Jakie są przyczyny atopowego zapalenia skóry?

Etiologia atopowego zapalenia skóry jest wieloczynnikowa. Istotną rolę odgrywa podłoże genetyczne, za czym przemawia współwystępowanie zachorowań w 72-86% przypadków bliźniąt monozygotycznych i 21-23% dizygotycznych. Mimo licznych badań nie zidentyfikowano dotychczas tzw. genu atopii, określono natomiast kilka genów odpowiedzialnych za poszczególne ogniwa łańcucha reakcji alergicznych.

Jakie są obszary występowania objawów choroby atopowego zapalenia skóry?

U niemowląt i dzieci do 2 roku życia najczęściej objawy chorobowe występują na:

Do 12 roku życia zmiany rozmieszczone są symetrycznie i obejmują:

W wieku młodzieńczym i u dorosłych zmiany skórne mogą występować we wszystkich okolicach ciała, ale najczęstsza lokalizacja to skóra:

Jak wyglądają zmiany skórne w przypadku wystąpienia choroby atopowego zapalenia skóry?

Jak wygląda leczenie atopowego zapalenia skóry?

Leczenie atopowego zapalenia skóry jest sztuką współdziałania lekarza i pacjenta. 

Główne zasady postępowania niezależne od postaci i stopnia ciężkości choroby to:

Należy uwzględnić indywidualny dobór metod leczenia w zależności od:

Znajdziesz nas na: